Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Ballerup Ny Skole følger Undervisningsministeriets nye forenklede Fælles Mål for undervisningen i fagene, som er opdelt i kompetencemål, videns- og færdighedsmål og læringsmål.

Tysk tilbydes som skolens 2. fremmedsprog.