Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

 KONTAKT
--------------------------------------------------------------
 
Ballerup Ny Skole
Tvendagervej 4
2750 Ballerup
 
Kontor: 2965 2351 ml. kl. 09.00 - 14.00

SFO: 2965 2349 ml. kl. 07.00 - 08.00 (sygemeldinger)
og kl. 13.00 - 17.00

E-mail: [email protected]

 

Skoleleder: Stine Linderod Larsen

Skolesekretær: Helen Thanning

Formand for bestyrelsen: Susanne Bolette Lang Kristensen