Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Indskoling

Samordnet indskoling 0. - 3. klasse

Ballerup Ny Skole lægger meget stor vægt på, at eleverne får en god og sammenhængende skolestart. I indskolingen lægges grundlaget for hele barnets skolegang og for barnets faglige læring og sociale og personlige udvikling.

Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger og den faglige, sociale og personlige udvikling tænkes altid samnmen.

Lærerne i indskolingen arbejder også i skolefritidsordningen, hvilket sikrer sammenhæng i dagligdagen.

De nye elever starter den 1. maj, og vi bruger de første to måneder på, at de skal lære hinanden og deres lærere at kende, og at de langsomt også får lært de andre indskolingsbørn at kende.

Hele indskolingen starter hver dag med et fælles morgenmøde, hvor vi synger sange og får talt om, hvad der skal ske i dag og får taget fat på eventuelle problemer. Meget hurtigt lærer eleverne at lytte til hinanden, at sige deres mening og at få løst de konflikter, der altid vil opstå, når mange mennesker er sammen.

 

Lærere:

Stine Linderod Larsen er teamkoordinator for indskolingen

Steffen Christensen- børnehaveklasseleder 0. klasse

Tobias Sørensen - klasselærer for 1. klasse

Line Krebs Henrichsen -  klasselærer for 2. klasse

Sigurd Handrup - klasselærer for 3. klasse

 

Julie Bryde - SFO leder og lærer

Maria Mejlstrup Matzau - Pædagog og lærer