Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Ballerup Ny Skoles bestyrelse

Danmark har en lang tradition for, at forældre har mulighed for sammen at oprette en friskole, som er baseret på de værdier, som de ønsker, at deres barn skal møde i deres skolegang. Ballerup Ny Skole blev oprettet i 1973.

Skolens forældrevalgte bestyrelse er skolens øverste instans. Skolelederen er skolens daglige leder og refererer til bestyrelsen, der har det endelige ansvar for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og lovgivningen omkring frie skoler.

Til bestyrelsen vælges syv personer hvoraf mindst fire vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og således, at tre afgår ved generalforsamlinger afholdt i lige år og fire ved generalforsamlinger afholdt i ulige årstal.

Suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen / skoleåret 2017/18

Skolens nye bestyrelse valgt på generalforsamlingen d. 4. april 2017 og bestyrelsen har konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 1. maj 2017.

Susanne Bolette Kristensen

Formand

Mattias Forsman

Næstformand

Kirsten Gregersen

Medlem

Anneke Blad Neye

Medlem

Søren Krabbe Jørløv

Medlem

Henning Pedersen

Medlem

Louise Schou Larsen

Medlem

Pia Møller

Suppelant

Inge Birthe Jensen

Suppelant