Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Skolepenge og indmeldelsesgebyr for skoleåret 2016/17

 

De samlede skolepenge for et barn er fordelt på følgende måde over 12 måneder:

Årgang

Skolepenge i alt

Grundbeløb

Frugt og mad

Fritidsordning

0. –   3. kl.

2.165 kr.

930 kr.

305 kr.

930 kr.

4. – 10. kl.

2.165 kr.

1.860 kr.

305 kr.

-

Såvel madordningen som fritidsordningen er integreret i det pædagogiske arbejde på Ballerup Ny Skole.

 

Søskendemoderation:

Der er søskendemoderation på betaling af grundbeløb og fritidsordning, således, at der er 50% rabat på 2. og evt. efterfølgende børn, der er tilmeldt på skolen på samme tid.

Skolepenge alt inkl. opkræves 11 gange årligt, afrundet til 2.361 kr. pr. måned.

I juli måned opkræves der ikke skolepenge.

 

På vedlagte skema er der en oversigt over skolepenge fordelt over 11 måneder ved henholdsvis 1, 2 og 3 børn:

Familier

med

Skolepenge i alt

 

Grundbeløb for 1 barn

Bh. – 3. klasse inkl. fritidsordning

Grundbeløb for søskende

Bh. – 3. klasse inkl. fritidsordning

Frugt og Mad

 

1. barn

 

2.361 kr.

2.028 kr.

-

 

333 kr.

 

2. børn

 

3.708 kr.

2.028 kr.

1.014 kr.

 

666 kr.

 

3. børn

 

5.055 kr.

2.028 kr.

2.028 kr.

 

999 kr.

Anm.: For familier, der havde børn tilmeldt på skolen før 2. april 2003, gælder de tidligere vedtagne regler for søskendemoderation på skolepenge og indmeldelsesgebyr.

 

Tilskud til betaling af skolepenge/SFO:

Der er mulighed for at søge om tilskud til nedbringelse af SFO/skolepenge. 

Ansøgning sker i starten af skoleåret og proceduren incl. ansøgningsskema opslås på forældreintra. Tilskuddet bliver beregnet ud fra sidste års selvangivelse.

 

Befordringstilskud:

Derudover er der mulighed for at søge et lille tilskud til befordring. Dette bliver automatisk sendt ud til de elever der er berettiget til befordringsgodtgørelse i slutningen af skoleåret.