Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Indmeldelse

I er altid velkommen til at henvende jer til skolen på telefon 2965 2351 ml. kl. 9 og 14 og høre mere om skolen.
 
I kan også sende en mail til [email protected].
 
Vi vil sende et ansøgningsskema til jer. 
 
Opskrivning til børnehaveklasse
 
Når ansøgningen er modtaget, vil vi bekræfte, at vi har modtaget ansøgningen. Skolen vil altid bede om læreplaner mv. fra barnets institution. I vil blive kontaktet i det efterår, hvor barnet skal starte næste sommer.
 
Ansøgningsprocedure ved indmeldelse for børn ved skoleskift

Når ansøgningen er modtaget på skolen, vil den blive afleveret til lærerteamet i den afdeling, hvor barnet søges optaget.

Hvis der er en ledig plads på det pågældende klassetrin, vil lærerteamet behandle ansøgningen og evt. invitere til en optagelsessamtale.

Vi har en praktikperiode på 14 dage på mellemtrin og overbygning, før der tages stilling til, om barnet optages på skolen.

Børn i indskolingen indskrives straks.

Skolen vil altid tage kontakt til barnets nuværende skole og til den kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvis der eksisterer eller har været et samarbejde med dem.

Ved et skoleskift er det helt afgørende, at det bliver det rigtige valg for barnet, og at skolen kan imødekomme barnets behov. Derfor prioriterer skolen at sikre, at der er overensstemmelsen mellem forældres forventinger til skolen og skolen værdier.

Ledige pladser:

Vi har ledige pladser på enkelte klassetrin.

Indmeldelsesgebyr:

Når et barn optages på Ballerup Ny Skole betales der et indmeldelsesgebyr, svarende til det klassetrin barnet starter på. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Indmeldelsesgebyret stiger meget fra 0. til 9. klasse, fordi skolens forældre og elever gennem skoleårene "sparer op" til udlandsturen ved at udføre en række arbejdsopgaver på skolen, så der ikke skal betales for denne, når de i overbygningen rejser til udlandet.

 0. kl.    2.361 kr.
 1. kl.   4.118 kr.
 2. kl.   4.365 kr.
 3. kl.   4.627 kr.
 4. kl.   4.904 kr.
 5. kl.   5.199 kr.
 6. kl.   5.510 kr.
 7. kl.   5.841 kr.
 8. kl.   6.192 kr.
 9. kl.   9.288 kr.