Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Udlandstur

8. og 9. klasse tager på udlandstur til Tyskland.

At være sammen med mange andre unge og voksne i så lang tid er i høj grad en dannelsesrejse, hvor eleverne møder deres egne resurser og udfordringer. De skal selv købe ind, lave mad, gøre rent og vaske tøj. Dette samtidigt med, at de skal opleve og forstå tysk kultur, bruge det tyske sprog og deltage i undervisning i de almindelige skolefag.

Rejsen giver elever og lærere et nyt fælles grundlag at bygge undervisningen op omkring både i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Elever og forældre sparer gennem skoletiden op til udlandsturen ved at lave arbejdsopgaver på skolen. Derfor er der ikke ekstra udgifter forbundet med udlandsturen.