Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Ballerup Ny Skole har et elevråd, som jævnligt mødes.

Elevrådet kan komme med ideer til både undervisning og indretning af skolen.

Elevrådsforkvinde og formand: Clara, 9. klasse og Lucas, 9. klasse.

Kontaktlærer: Steffen Christensen

 

Ballerup Ny Skole

August 2018

Elevrådets forfatning

Vi har i elevrådet besluttet at skrive en forfatning for at vise, hvordan vi arbejder og ønsker at fungere.

Vores formål som elevråd er at:

 • Være et talerør for eleverne

Vores mål er at:

 • Have indflydelse på såvel det psykiske som fysiske miljø på skolen
 • Elevrådet ønsker at styrke fællesskabet på tværs af klasserne og hele skolen

Elevråd arbejde på følgende måde

 • Både suppleanter og repræsentanter deltager i elevrådsmøderne
 • Alle aftaler skal være besluttet gennem en demokratisk proces
 • Til hvert møde SKAL vi have punkterne: klasserne nyt og tilbagemelding, lærerne, fra sidste møde og eventuelt
 • Der skrives til hvert møde et referat af mødet, som sendes rundt blandt Elevrådets medlemmer
 • Der skal være et fast punkt ved morgenmøder, hvor en elevrådsrepræsentant kan fortælle om elevrådets aktiviteter og få at vide, hvad repræsentanterne skal bringe med tilbage til Elevrådet
 • Hver klasse skal have en ugentlig aftale, hvor klassen kan komme med problemer, forslag etc. dette står/hjælper klasselæreren med.
 • Vi mødes hver anden onsdag i spisepausen
 • Forfatningen kan altid ændres af Elevrådet selv – beslutning??