Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Legegrupper

 Beskrivelse

Legegrupper er en pædagogisk aktivitet i pausen om formiddagen.

Det er skolens pædagoger, der har ansvaret for legegrupperne.

Deltagerne i legegruppe sammensættes af lærerne og pædagogerne i indskolingen.

 Formål

Formålet med legegrupperne er, at elever fra 0. til 3. klasse gennem fælleslege, kreative eller praktiske aktiviteter danner og styrker relationer til andre børn, både i egen klasse og på tværs af klasserne i indskolingen.

I legegruppen kan der også arbejdes med kulturen i en enkelt klasse, i en pige/drengegruppe eller med enkelte børn, som har brug for en særlig indsats.

 Mål

Legegrupperne skal understøtte skolens værdigrundlag og styrke skolens sociale fællesskab bl.a. med henblik på forebyggelse af mobning og som støtte til børn, som kan have svært ved selv at danne relationer. 

 Forberedelse

Indskolingslærerene kommer med ønsker til aktiviteter og deltagere i legegrupperne, og pædagogerne sammensætter gruppen af børn i legegruppen hver fredag på SFO-møde.

Skolens pædagoger forbereder legegruppeaktiviteten med inddragelse af de deltagende elever.

 Omfang

20 min hver dag.  I formiddagspausen.

 Lærerbemanding

Alle pædagoger og medhjælpere deltager på skift. 2 voksne hver dag.

 Dokumentation

Legegruppen skrives på tavlen i indskolingsgarderoben.

 Evaluering

Der evalueres løbende på SFO-møder.