Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Værdigrundlag og formål


Skolens formål er:

- at opdrage eleverne til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, varme virkelystne mennesker.

Hermed forstås mennesker, der i dagligdagen forholder sig åbent og kritisk over for sociale uretfærdigheder, som forstår modsigelserne i sig selv og i omgivelserne, som er i stand til at give og modtage varme, som tilegner sig færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer og som ved deres holdning til praksis vil medvirke aktivt til at skabe et samfund, der bygger på fællesskab, lighed og solidaritet.

Det centrale i skolens undervisning og dagligdag bliver derfor at forstå sig selv og sin livssituation i et samspil med andre mennesker og det omgivende samfund.
Denne forståelse er selve grundlaget for at kunne handle i overensstemmelse med egne og andres behov.
Skolen lægger derfor vægt på, at eleverne allerede fra små lærer:

  • at undre sig og stille spørgsmål
  • at tænke
  • at forstå
  • at vurdere
  • at være kritiske og konstruktive
  • at kunne skabe
  • at handle

Skolen arbejder med alle menneskelige aspekter, således at det faglige, det sociale, det følelsesmæssige og det kreative indgår som ligestillede elementer i skolens hverdag.

At blive et socialt bevidst og selvstændigt tænkende, varmt og handlekraftigt menneske er noget man kun udvikler i et samspil med andre, altså i et fællesskab. Det er i behovet for hinanden og i samarbejde med andre, at børn og unge udvikler deres egentlige menneskelige træk, deres medmenneskelighed og deres solidaritet. Skolen vægter derfor at udvikle børnenes respekt og tolerance for det enkelte menneskes forcer og forskelligheder til gavn for fællesskabet.