Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Ballerup Ny Skole

Ballerup Ny Skole er en Lilleskole med 190 elever fra 0. til 9. klassetrin. Skolen opstod i 1973 på initiativ af en gruppe forældre.

Skolen ligger lige op til Jonstrup Vang og natur, bevægelse og sund mad er en del af elevernes dagligdag. 

Vi lægger vægt på, at skolens elever bliver kompetente både i forhold til deres faglige læring og derers personlige og sociale udvikling.

Vi baserer barnets læring og trivsel på et godt og konstruktivt skolehjemsamarbejde, så vi kan give barnet de bedste betingelser.

Ballerup Ny Skole er "EN SKOLE FOR LIVET", hvor eleverne får et fundament for resten af livet.

Ballerup Ny Skole er en fri grundskole, som er oprettet under friskoleloven

Danmark har en lang tradition for, at forældre har mulighed for sammen at oprette en friskole, som er baseret på de værdier, som de ønsker, at deres barn skal møde i deres skolegang.

På Ballerup Ny Skole vægtes fællesskabet højt, og vi har altid fokus på, at det enkelte barn skal udvikle sig inden for fællesskabets rammer.

Skolen lægger vægt på forældrenes deltagelse i skolens dagligdag både i forhold deres barns læring og trivsel og i forhold til fællesskabets trivsel. Vi lægger vægt på, at alle forældre bidrager til skolens udvikling gennem de arbejdsopgaver, som alle forældre skal udføre på skolen.

Det er derfor meget vigtigt, at man som forældre på Ballerup Ny Skole gør sig klart, at man bliver en del af et fællesskab, hvor der lægges vægt på alle børnenes trivsel.

Det er også vigtigt, at forældre har forståelse og respekt for de særlige betingelser, som er rammen omkring skolen, hvor skolens forældrevalgte bestyrelsen er skolens øverste instans. 

 

 

 

 

 

Anne Knudsen
Skoleleder

Link til lovgrundlag frie skoler