Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Husmøder

 Beskrivelse

Ballerup Ny Skole lægger stor vægt på fællesskabet, som rammen om eleverne skoledag.

Der holdes husmøde en gang om måneden, hvor der drøftes forskellige emner, som er relevante enten i forhold til skolen og undervisningen eller i forhold til samfundsmæssige begivenheder.

Den enkelte elev skal vise respekt for fællesskabet, og fællesskabet skal møde og rumme den enkelte elev. Derfor har vi ”fællesskab” som fag på skemaet. 

 Formål

Eleverne skal opnå erfaring med og forståelse af betydningen af forskellighed og af at være aktiv i skolens fællesskab. 

 Mål

Husmøder skal understøtte skolens værdigrundlag og styrke skolens sociale fællesskab bl.a. med henblik på forebyggelse af mobning. 

 Forberedelse

Skolens lærerteam forbereder på skift husmøderne med inddragelse af skolens elever.

 Omfang

1 gang om måneden.

 Lærerbemanding

Alle lærere deltager.

 Dokumentation

Der udarbejdes til hvert husmøde en plan herunder en plan for, hvordan evalueringen skal tilrettelægges.