Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Skole-hjemsamarbejdet på Ballerup Ny Skole

Det tætte og kontinuerlige skole-hjemsarbejde er en af hjørnestenene på Ballerup Ny Skole.

Skole-hjem samarbejdet er baseret på tillid og gensidig respekt og er fundamentet for barnets skolegang.

Alle elever tilbydes en skolehjemsamtale om året. Samtalen baseres på en individuel elevsamtale.

Der kan altid laves individuelle aftaler om samtaler om et barns trivsel og læring.

Udskrivning af et barn

Hvis der mellem skole og hjem ikke kan opnås en gensidig forståelse af et barns situation og udfordringer, eller hvis det på anden måde er svært at have et konstruktivt skole-hjem-samarbejde, kan det være nødvendigt at stoppe samarbejdet.

I henhold til skolens regelsæt, som er vedtaget på skolens generalforsamling, skal dette ske i en dialog med forældre og barn.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/sep/170920-ny-vejledning-skal-sikre-inddragelse-af-eleverne-paa-de-frie-skoler 
 

Ballerup Ny Skole

Struktur for skole-hjemsamarbejdet

Klassetrin

 

Aktivitet

Hvornår?

0. klasse

Forældremøde x 2

 

Skolehjem  

 

Informationsbrev

 

Efterår: Skolestart / lejrskole

Forår

Efterår

 

Efterår hver uge

Forår hver 2. uge

1. – 2. klasse

Forældremøde x 2

 

Skolehjem

Efterår: Skolestart / lejrskole

Forår

Efterår

3. klasse

Forældremøde x 2

 

 

 

 

 

Skolehjem

Efterår: Skolestart / lejrskole

Forår: ”Velkommen til storrummet” På dette møde deltager klassens kommende gruppelærer fra storrummet i forældremødet.

Efterår

4. klasse

Forældremøde x 2

 

Skolehjem

Skolestart / lejrskole

Forår

Efterår

5. klasse

 

Forældremøde x 2

 

Skolehjem

Efterår: Skolestart / lejrskole

Forår

Efterår

6. klasse

 

Forældremøde x 2

 

 

 

 

 

Skolehjem

Efterår: Skolestart / lejrskole

Forår: ”Velkommen til overbygningen” På dette møde deltager klassens kommende gruppelærer fra overbygningen i forældremødet.

Efterår

7. klasse

 

 

Forældremøde x 2

 

Skolehjem

Efterår og forår

 

Efterår

8. klasse

Forældremøde x 2

 

Skolehjem

 

Udlandstur

 

Evt. uddannelsesparathedssamtale

Efterår: Skolestart / lejrskole

Afslutning på skoleåret

Efterår

 

Efterår

 

 

9. klasse

Forældremøde x 2

 

Skolehjem

 

Udlandstur

 

Evt. uddannelsesparathedssamtale

Efterår: Skolestart / lejrskole

Afslutning skoleår

Efterår

 

Efterår